FINANČNÍ UKAZATELE 2020
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
6 029 600 Kč
4
Přijaté transfery
2 394 800 Kč
2
Nedaňové příjmy
542 900 Kč
3
Kapitálové příjmy
42 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
3
Služby pro obyvatelstvo
7 998 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 849 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 273 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
100 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
7 998 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 849 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 273 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
100 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč