FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
4 937 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
367 600 Kč
4
Přijaté transfery
87 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
4 846 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 097 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
170 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
95 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 846 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 097 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
170 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
95 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč