FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
4 344 200 Kč
Nedaňové příjmy
370 200 Kč
Přijaté transfery
286 500 Kč
Kapitálové příjmy
2 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
5 562 800 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 267 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
391 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
170 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 562 800 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 267 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
391 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
170 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč