FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
5 013 580 Kč
2
Nedaňové příjmy
493 750 Kč
4
Přijaté transfery
324 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
5 102 800 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 222 980 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
700 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
95 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 102 800 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 222 980 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
700 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
95 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč