FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
4 085 300 Kč
2
Nedaňové příjmy
469 000 Kč
4
Přijaté transfery
251 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
3 707 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 137 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
217 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
63 400 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
3 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 707 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 137 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
217 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
63 400 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
3 000 Kč