FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
3 711 300 Kč
2
Nedaňové příjmy
760 000 Kč
4
Přijaté transfery
202 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
18 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
3
Služby pro obyvatelstvo
2 435 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 119 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
470 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
426 400 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
9 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 435 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 119 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
470 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
426 400 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
9 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč