FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
3 865 100 Kč
2
Nedaňové příjmy
387 600 Kč
4
Přijaté transfery
159 300 Kč
3
Kapitálové příjmy
102 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
3
Služby pro obyvatelstvo
3 214 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 168 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
481 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 400 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
15 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
5 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 214 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 168 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
481 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 400 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
15 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
5 000 Kč