FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
4 344 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
370 200 Kč
4
Přijaté transfery
286 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
5 562 800 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 267 700 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
391 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
170 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 562 800 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 267 700 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
391 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
170 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč