FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
24 932 530 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
25 006 943 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
100 %
VÝDAJE ROZPOČET
29 720 580 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
20 432 215 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
69 %
SALDO ROZPOČET
-4 788 050 Kč
SALDO SKUTEČNOST
4 574 728 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU